ТЕСТВАНЕ НА ARGO

ТЕСТВАНЕ НА ARGO

Резултатите от нашите тестове

Едно е да твърдиш, че е разработил единствената в света пушка от клас А, а съвсем друго е да го докажеш. Тестовете и пробите, проведени от италиански национален изпитателен център за оръжия, убедително демонстрираха, че Argo Endurance наистина е най-надеждната, прецизна, устойчива и издръжлива ловна карабина в света – както и най-безопасната.

ArgoE е най-надеждната ловна карабина в света, защото тя няма да ви предаде на ловното поле, дори и в най-суровите и най-екстремни условия. Argo E изисква единствено минимална поддръжка и е със специален конструкция за лесно разглобяване и почистване.
Argo E е най-безопасната ловна пушка в света, защото тя не произвежда изстрели случайно, дори и да бъде изпусната върху бетон от височина един метър с взведен ударник и с изключен предпазител. Нито една друга полуавтоматична ловна карабина не може да се похвали с това ниво на сигурност.
ArgoE е най-прецизната ловна карабина в света, защото тя може да функционира по същия начин като пушка с плъзгащ се затвор. Тестовете са показали, че Argo E поддържа нивото на своята изключителна прецизност дори и след голям брой изстрели.
ArgoE е най-устойчивата ловна карабина в света, защото тя продължава да функционира ефективно, дори и след изключително лошо и грубо отношение: замразяване, прегряване, влачене през пясък и изпускане от височина.
ArgoE е най-издръжливата ловна карабина в света, защото тя продължава да стреля безпроблемно и прецизно, дори и след най-интензивна употреба и след над 3000 серии.
 
Durante le prove
Prima prova di sparo
Seconda prova di sparo
A - 50 gradi nel forno
Nella sabbia
Secondo test di caduta